PROJEKT

Tölö

MIEJSCE Kungsbacka, Szwecja
CZAS 2007/2008
OPIS Projekt zakładał budowę zespół obiektów inżynierskich w technologii żelbetowej. Głównym elementem projektu był wiadukt (Västkunstbanan) nad ulicą dla ruchu samochodowego oraz kolejowego, długość całkowita 140m.
Prace prowadzone były bez wstrzymywania ruchu na szlakach komunikacyjnych. Dodatkowo wykonane zostały 2 przepusty dla ruchu pieszo-rowerowego. Ze względu na występujące niskie temperatury
w okresie wykonywania prac (luty 2007 - maj 2008), wykorzystane zostały nowoczesne technologie betonowania. Do wykonania wszystkich elementów (fundamenty, ściany oporowe, słupy oraz płyty mostowe) zużyto około 350 ton stali BS500.
ZAKRES PRAC Wykonanie zbrojenia konstrukcyjnego
wraz z elementami prac ciesielskich
oraz betonowych.