PROJEKT

Marieholm

MIEJSCE Göteborg, Szwecja
CZAS 2007/2008
OPIS Dotychczas największy projekt naszej firmy. Dobudowa brakującej części wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego.
Projekt zakładał wykonanie 7 masywnych fundamentów, filarów oraz 5 przęseł. Skomplikowany kształt bryły obiektu
oraz montaż kabli sprężających w dużym stopniu utrudniły wykonanie.

Dwa z pięciu przęseł były wykonane
na poziomie gruntu a następnie przetransportowane na już istniejące filary. Waga najcięższego elementu wynosiła 600 ton!
ZAKRES PRAC Wykonanie zbrojenia konstrukcyjnego, pełen montaż elementów sprężających.
Szeroko zakrojone prace ciesielskie
wraz z wylewaniem betonu.