PROJEKT

Hallandsås Tunnel

MIEJSCE Förslöv, Szwecja
CZAS Styczeń 2013 - Marzec 2014
OPIS Projekt Hallandsas składa się z budowy dwóch równoległych do siebie tuneli kolejowych o długości 8,7km.Główny tunel jest podzielony na odcinki, w których znajdują się przejścia ewakuacyjne rozmieszczone w odległościach ok. 500 m.Przejścia bezpieczeństwa wykonano z 5 segmentów połączonych z obu stron kołnierzem scalonym z głównym tunelem.
ZAKRES PRAC
Pełne wykonanie kołnierza żelbetowego składającego się z nietypowego zbrojenia, montażu szalunków oraz betonowania wraz z pielęgnacją betonu w każdym z przejść ewakuacyjnych.
Do wykonania zbrojenia w każdym z 30 kołnierzy wbudujemy 15 ton stali oraz 126m3 betonu, łącznie wbudowane zostanie 450 ton zbrojenia oraz 3780m3 betonu. Betonowanie kołnierza wykonujemy w 3 etapach. Etapem pierwszym jest wykonanie płyty fundamentowej, w dalszej kolejności wykonanie ścian i sklepienia.

Jednocześnie przystąpiliśmy do prac polegających na wykonaniu zbrojenia głównego odcinka tunelu o długości 12m i średnicy 9m po obu stronach tunelu