ERBJUDANDE
Drukuj

Vi är det företag som är specialiserat på att uppföra komplett konkreta invändningar inom anläggningsverksamhet bransch med stor fokus på förstärkning.

Som företag försöker vi avyttra väl kvalificerad personal samt erfarenhet. Dessa två saker i sin tur göra det möjligt för oss att ta upp även de mest krävande och utmanande jobb.

Vi levererar högkvalitativa tjänster. Just nu, i synnerhet i Sverige, där vi arbetar för vår viktigaste kund Skanska Sverige. Uppdragen utförs av vår egen personal samt underleverantörer.

Vi är specialiserade på:

Utfackningsväggar

Vi bygger snabbt, prisvärt och enkelt utan att göra avkall på varken design eller kvalité! Procyon utfackningsväggar är förtillverkade delkomponenter i större byggprojekt, exempelvis flerbostadshus, industribyggnader eller större kontorsbyggnader. Genom att använda Prefabricerade utfackningsväggar av trä får konstruktionen en väsentligt kortare byggtid, på plats, och blir därmed mer kostnadseffektiv.

Sammansättning och isolering av de olika komponenterna i modulen sker under tak, därefter förses de med dörrar och fönster helt enligt dina önskemål. Utfackningsväggarna anpassas sedan till fasadskivor vilket gör att de kan stå utomhus under en kort tid utan att ta skada.

Alla våra väggar produceras helt enligt kundens önskemål när det gäller material, tjocklek, längd och höjd.


Offert

• arkitektoniska tjänster

• strukturella ingenjörstjänster

• byggnadsfysik och köldbryggor analys 

• eget system för passivhus 

• prefabricering

• montering


Vi bygger snabbt, prisvärt och enkelt utan att göra avkall på varken design eller kvalité! Procyon utfackningsväggar är förtillverkade delkomponenter i större byggprojekt, exempelvis flerbostadshus, industribyggnader eller större kontorsbyggnader. Genom att använda Prefabricerade utfackningsväggar av trä får konstruktionen en väsentligt kortare byggtid, på plats, och blir därmed mer kostnadseffektiv.
Sammansättning och isolering av de olika komponenterna i modulen sker under tak, därefter förses de med dörrar och fönster helt enligt dina önskemål. Utfackningsväggarna anpassas sedan till fasadskivor vilket gör att de kan stå utomhus under en kort tid utan att ta skada.
Alla våra väggar produceras helt enligt kundens önskemål när det gäller material, tjocklek, längd och höjd.